Kvinnor i missbruk och deras erfarenheter av våld i nära relationer

  • Datum: –14.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning med utgångspunkt i Länsstyrelsen Västmanlands rapport ”Vem ser oss – en studie om kvinnor i missbruk och deras erfarenheter av våld i nära relation”. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld 2022.

Under veckan erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg kostnadsfria digitala föreläsningar som i första hand vänder sig till yrkesverksamma inom dessa län. 

Målgrupp: Du som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård, myndigheter eller civilsamhälle i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Hallands eller Jönköpings län.

Mer information på Länsstyrelsen Kalmars webbplats