Att använda bilder som stöd i samtal om våld

  • Datum: –10.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Föreläsning

Under En vecka fri från våld 2022 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom dessa län.

Målgrupp: Du som möter personer där bildstöd kan skapa förutsättningar för samtal, exempelvis inom vård och omsorg, socialtjänst samt polis. Du som inom kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, jämställdhet, funktionshindersfrågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Mer information på Länsstyrelsen Kalmars webbplats