Negativ social kontroll – allt du behöver veta om hedersförtryck när du arbetar i offentlig verksamhet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ljungby
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kronoberg
  • Föreläsning

Länsstyrelsen Kronoberg och Region Kronoberg bjuder in till en föreläsning som syftar till att skapa en god förståelse för hur vi inom offentliga verksamheter känner igen tecken på negativ social kontroll (hedersförtryck), förstår vad det innebär och vet vad vi kan göra.

Målgrupp: Personal och ideellt verksamma som möter målgruppen.

Mer information på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats