Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: SKR
  • Temadag

Hur underlättar vi för utsatta kvinnor och barn att flytta från en våldsam man, partner eller pappa? Och vad innebär den nya reformen för skyddat boende? SKR bjuder in forskare, myndigheter, kommuner och allmännytta.

Trots att det borde vara våldsutövaren som ska lämna hemmet, så är en flytt många gånger avgörande för att utsatta kvinnor och barn ska kunna lämna en våldsam partner och pappa. Samtidigt finns en rad utmaningar, både för de våldsutsatta och för de aktörer som ska ge stöd. Det gäller till exempel finansiering, upphandling och kvalitetskrav för skyddat boende. Men också förutsättningarna på den ordinarie bostadsmarknaden, där få våldsutsatta har chans till nytt kontrakt.

Under dagen går SKR igenom vad regeringens kommande reform för skyddat boende innebär för kommunerna. 

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats