Skydda barnet – våld i barnavårdsutredningar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: SKR
  • Seminarium

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Hur kan socialtjänsten handlägga barnavårdsärenden, skydda barnet och minska de negativa konsekvenserna på sikt?

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld. Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att tvingas bevittna/uppleva våld mot någon i familjen, kan ge allvarliga konsekvenser och påverkar barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling under hela livet.

Under dagen pratar SKR med forskare, myndigheter och yrkesverksamma. Vad vet vi om våld och dess konsekvenser? Vilka faktorer är viktiga att utreda där det förekommer misstanke om våld? Hur pratar vi med barnen så att de får möjlighet att förstå sin situation och våldet? Vilka insatser är effektiva?

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats