Webbinarium om våld mot barn med funktionsnedsättning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Socialstyrelsen
  • Kontaktperson: Socialstyrelsen
  • Föreläsning

Välkommen till ett webbinarium där du får fakta om våld mot barn med funktionsnedsättning, om riskfaktorer och konsekvenser. Du får också veta hur du kan samtala med barnen och vilka insatser som finns. Ett presentations- och reflektionsmaterial för arbetsgrupper kommer också att presenteras. Materialet syftar till att vara ett stöd i utvecklingsarbetet.

Barn med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för våld. Barnen behöver bli sedda, förstådda och få den hjälp de har rätt till.

Målgrupp: Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården – men alla intresserade är välkomna.

Mer information på Socialstyrelsens webbplats