Riva Hinder – en utbildningsserie om våld i nära relationer

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Föreläsningarna spelas inte in och kommer inte finnas tillgängliga efteråt.

5 oktober: Vems ansvar är de mänskliga rättigheterna?

12 oktober: Omöjligt att lämna?

26 oktober: Funktionshinder, prostitution och våld samt Nätet som en trygg och säker plats – erfarenheter från Anpassad IT, en distanskurs på Mora Folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Mer information och anmälan på Brottsoffermyndighetens webbplats

Riva Hinder arrangeras av Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten samt Umeå kommun.