Rätt att veta! Våld i ungas partnerrelationer

  • Datum: –11.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: MUCF med flera
  • Kontaktperson: MUCF
  • Seminarium

Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. Du som arbetar med unga spelar en viktig roll i att förebygga, uppmärksamma och erbjuda stöd. I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer ser ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer och hur våldet kan förebyggas.

Under 2022 utvecklar MUCF utbildningspaketet Rätt att veta!. MUCF erbjuder bland annat ett kostnadsfritt digitalt seminarium om våld i ungas partnerrelationer, med fokus på bemötande och samtal.

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med 1000 Möjligheter (som driver Ungarelationer.se), MÄN (som driver Killar.se) och UMO (som driver UMO.se och Youmo.se).

Mer information och anmälan på MUCF:s webbplats