Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, 5 hp

  • Datum: –00.01
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Utbildning

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen. 

Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar som omfattas av examensmålet, att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Jämställdhetsmyndighetens webbplats