Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

  • Datum: –00.01
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Linköpings universitet
  • Kontaktperson: Linköpings universitet
  • Utbildning

En utbildning för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på våld mot barn och unga.

Kursen vänder sig till universitets- och högskolelärare (lärare, studierektorer, programstudierektorer eller motsvarande) på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar/genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns våldsutsatthet.

Kursdatum:

Klockan 9:00-16:00

11 oktober
12 oktober
8 november

Mer information och anmälan på Linköpings universitets webbplats