Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp

  • Datum: –00.01
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Marie Cederschiöld högskola
  • Kontaktperson: Marie Cederschiöld högskola
  • Utbildning

Marie Cederschiöld högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fem förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Kursen kommer att livestreamas.

Kursen erbjuds lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattas av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan. 

Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. 

Alla kurstillfällen är kl. 09.00-12.00: 

2 november
9 november 
16 november 
23 november 
30 november 

Mer information och anmälan på högskolans webbplats