Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm och SKR
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder en fyradagars utbildning för barnrättsstrateger. Deltagarna får övergripande kunskaper om barnkonventionen samt hur den kan användas i praktiskt arbete.

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under sex månader. Den kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Målgrupp: utbildningen vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå med barnfrågor i kommun eller region eller civila samhället.

Utbildningen genomförs tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats