Operation Kvinnofrids konferens 2022 – Bryt våldets cirkel!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Konferens

Årets konferens med temat att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Storsthlm och Stockholms stad inom ramen för samverkans­plattformen Operation Kvinnofrid.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats