En fritid fri från våld

  • Datum: –12.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Temadag

Fritiden är en viktig skyddsfaktor för unga både i det främjande och förebyggande arbetet. Detta gör att fritiden måste röra sig i det komplexa uppdraget att erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter för unga som också är trygga och fria från våld.

En fritid fri från våld är ett universellt våldspreventivt metodmaterial anpassat till fritiden. Det kan användas på exempelvis fritidsgårdar, parklekar eller av fältassistenter. I materialet ingår såväl ett chefsstöd som utbildning och metodmaterial för fritidsledare att använda i arbetet med unga. En fritid fri från våld ger även stöd i att strukturera och skapa långsiktighet i det våldsförebyggande arbetet.

Materialet är framtaget av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, organisationen MÄN och Länsstyrelsen Stockholm.

Den 2 december välkomnas enhetschefer, fritidsledare och strateger med uppdrag gällande våld, brott, trygghet, prevention, jämställdhet och ungas delaktighet som vill veta mer om materialet och hur man kan ta del av det.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats