Vem betalar priset?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Luleå, eller digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Konferens

Länsföreningen för Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till en heldagskonferens med fokus på kommersiell sexuell exploatering av barn och unga.

Hur ser utsattheten ut?
Hur identifieras de utsatta?
Vilka möjligheter till stöd finns?
Hur kan arbetet stärkas?

Det här är några exempel på frågor som kommer att diskuteras och besvaras under dagen av konferensens föreläsare. Bland föreläsarna finns politiker, yrkesverksamma och representanter för civilsamhället.

Målgrupp: yrkesverksamma och aktiva inom civilsamhället.

Mer information på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats