Första samtalet med våldsutövare

  • Datum: –15.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Norrbotten
  • Utbildning

Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att socialnämnden nu ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Syftet är att ge vägledning i hur personal kan identifiera och bemöta personer som har utövat våld och motivera dem till vidare insatser som kan leda till att våldet upphör.

Målgrupp: aktörer som kan komma i kontakt med våldsutövare. Beslutsfattare och operativ personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Dagen samordnas i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län.

Utbildningen är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Främst mål 5:2, utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats