Utbildning via länk: FREDA-kortfrågor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Skåne
  • Utbildning

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, t.ex. inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen eller missbrukssektionen.

Under utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor. 

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats