Chefens roll i arbetet mot våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Skåne
  • Utbildning

Välkommen till en digital utbildning för chefer inom socialtjänsten i arbetet mot våld i nära relationer. Utbildningen sker under två halvdagar.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en digital utbildning med fokus på chefens roll i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Utbildningen består av två halvdagar. Utbildningsdagarna kommer att fokusera på hur arbete mot våld i nära relation kan bedrivas på ett hållbart och rättssäkert vis.

Målgrupp: chefer inom socialtjänsten som arbetsleder socialsekreterare som möter våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplever våld i nära relation. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats