Våld i ungas relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Skåne
  • Temadag

Varmt välkomna till en innehållsrik heldag för dig som i ditt yrke möter unga.

Våld i ungas relationer är ett utbrett samhällsproblem och forskning har visat att ungdomar och unga vuxna tycks vara mer utsatta än andra. Det våld som finns i ungas relationer har mycket gemensamt med det våld som vuxna utsätts för, samtidigt som det också finns viktiga skillnader. Hur kan våld i ungas relationer förstås, och hur kan det förebyggas och förhindras?

Dagen kommer att innehålla fakta, teori, praktiska erfarenheter och verksamhetsnära exempel för dig som i din yrkesroll eller ditt ideella engagemang möter unga.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats