Främja samarbete mot kvinnlig könsstympning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Nyköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Södermanland med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Södermanland
  • Temadag

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Flera myndigheter ser ett behov av en tydlig samverkansstruktur av kompetensutveckling inom socialtjänst och skola. Det finns också ett behov av insatser för att få flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

För att få god samverkan inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver alla aktörer få bättre kunskap och förståelse för varandras arbete och de utmaningar som kan finnas. Därför bjuder vi in just dig!

Länsstyrelsen i Södermanlands län i samarbete med Lokal arbetsgrupp-kvinnlig könsstympning, Region Sörmland och Vida Anne Torelöv önskar dig varmt välkommen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Södermanlands län webbplats