Att bryta sekretessen för att förhindra vålds-, frids- eller sexualbrott

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Seminarium

Advokat Angelica Dipeders är inbjuden för att tala om ”sekretessbrytande bestämmelse” som gör det möjligt för socialtjänst och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polisen i syfte att förhindra att det begås allvarligare våld-, frids- eller sexualbrott mot närstående.

Den 1 augusti fick socialnämnderna ett utökat ansvar för våldsutövare. Kopplat till ändringen i socialtjänstlagen genomfördes även en ny paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angående sekretessbrytande bestämmelse i syfte att förhindra brott.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram information och vägledning kopplat till ändringen i socialtjänstlagen. Detta seminarium har ett särskilt fokus på vad den nya paragrafen i OSL innebär för dig i ditt arbete kopplat till att förhindra brott?

Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna Värmland, Dalarnas län, Västmanlands län, Gävleborg, Örebro län och Uppsala län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats