Utbildning i FREDA bedömningsmetod

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Utbildning

FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en tvådagars grundutbildning i FREDA bedömningsmetod. FREDA är standardiserad bedömningsmetod tänkt att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relation.

Utbildningen är två heldagar och ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning och FREDA farlighetsbedömning i praktiken. Till utbildningen hör även en uppföljande digital workshop för att ge möjlighet att prata om erfarenheter att använda FREDA.

Målgrupp: handläggare inom kommunernas socialtjänst samt arbetande inom civilsamhällesorganisationer. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma i Uppsala län.

Dag 1: 7 oktober 8.45–16.00
Dag 2: 1 december 8.45–16.00

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsala webbplats