Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Målgrupp: insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare får du ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats