Våld i hemmet – en arbetsgivarfråga?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Temadag

Länsstyrelsen Uppsala län, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Region Uppsala bjuder in till utbildning för att sätta fokus på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som en viktig fråga i arbetslivet och för arbetsgivare.

Våld i hemmet eller i den privata sfären får i många fall konsekvenser som påverkar arbetet och sätter spår i arbetsprestationer, arbetsmiljö och mående. Våldet påverkar inte bara den som är utsatt utan även kollegor och chefer.

Ta del av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg under denna förmiddag och rusta dig och din arbetsplats för att möta och ge stöd till medarbetare som påverkas av våld i nära relation och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Målgrupp: chefer och arbetsledare samt medarbetare inom HR, företagshälsovård och facklig organisation/skyddsombud i kommuner och myndigheter i Uppsala län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats