Våldet går inte i pension – våld i äldres nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Värmland
  • Föreläsning

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en eftermiddag med fokus på våld i äldres nära relationer.

Föreläsare är Eva Wassén Eriksson som har många års erfarenhet av offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Eva har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats