Utbildning i SAM – bedömning av risker vid utsatthet för stalking

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Utbildning

Utbildningen ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid utsatthet för förföljelse.

Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Denna utbildning ger inblick i vilka slags personlighetstyper som ligger bakom olika slags förföljelser, och vilka risker som dessa är förknippade med.

Målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma i Norrbottens eller Västerbottens län. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats