Introduktion till våld i nära relation och bemötande av våldsutövare (nivå 1A)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Utbildning

En grundläggande utbildning om våld i nära relationer och hur du som yrkesverksam kan bemöta våldsutövare och informera om tillgänglig behandling. Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Västerbotten.

Målgrupp: yrkesverksamma i Västerbottens län med begränsad eller ingen erfarenhet inom området våld i nära relation och behandling av våldsutövare. Exempelvis personal inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och specialistsjukvård, men också äldreomsorg och funktionshinderomsorg och frivilligorganisationer. Ingen förkunskap krävs.

Kursen ges vid fyra valbara tillfällen: tisdag den 15 november 2022, måndag den 5 december 2022, torsdag den 19 januari 2023, respektive onsdag den 15 februari 2023.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats