Grundkurs i behandling av våldsutövare (nivå 2)

  • Datum:
  • Plats: Umeå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Utbildning

En utbildning för dig som vill utveckla dig inom individuell behandling av våldsutövare. Utbildningen ges under fyra heldagar på plats i Umeå och har stort fokus på praktiska moment. Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Västerbotten.

Målgrupp: yrkesverksamma i Västerbottens län som har begränsad erfarenhet av, eller kommer att börja jobba med, att behandla våldsutövare och vill utveckla sig inom individuell behandling av våldsutövare. Exempelvis socionomer, kuratorer, nyutbildade eller verksamma inom socialt arbete, eller behandlande personal inom kriminalvård och frivård.

Kursen omfattar tre inledande utbildningsdagar samt en uppföljande dag efter några månader, alla på plats i Umeå. Digitalt deltagande är inte möjligt. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats