Att bemöta och motivera personer som utövat våld (nivå 1B)

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Utbildning

En utbildning för dig som vill ha ökad kunskap om våld i nära relationer och personer som utövar våld, samt hur du kan upptäcka och motivera dessa personer till behandling. Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Västerbotten.

Syftet är att du ska få ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och hur man kan upptäcka och motivera personer som utövar våld i nära relationer till behandling. Utbildningen ger också övergripande kunskap om våldets mekanismer och hur motivationsarbete med våldsutövare går till.

Målgrupp: utredande och behandlande personal i Västerbottens län inom exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård, som har viss erfarenhet av eller kunskap om att arbeta med metoden motiverande samtal (MI).

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats