Del 1: Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Vid tre separata heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region. 

Insatsen riktar sig endast till målgruppen samt personal till målgruppen i Västernorrlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats