Brottsofferkonferens 2022 i Västernorrland

  • Datum: –15.30
  • Plats: Sundsvall
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Konferens

Polismyndigheten region Nord, Brottsofferjouren Västernorrland samt Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till 2022 års samarbetskonferens i frågor som berör brottsutsatta personer.

Syftet med årets konferens är att öka kunskapen kring gängkriminalitet och bedrägerier, med förhoppning om att stärka samarbetet mellan aktörer i deras arbete med brottsutsatta.

Temat för årets brottsofferkonferens är gängkriminalitet och bedrägerier.

Målgrupp: konferensen riktar sig till representanter från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kommuner, civilsamhället, näringsliv, vård och omsorg, stödorganisationer med fler.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats