Första samtalet med våldsutövare

  • Datum: –15.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utbildning

Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att socialnämnden nu ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Syftet med utbildningsdagen är att ge vägledning i hur personal kan identifiera och bemöta personer som har utövat våld och motivera dem till vidare insatser som kan leda till att våldet upphör.

Målgrupp: aktörer som kan komma i kontakt med våldsutövare. Beslutsfattare och operativ personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07