Ekonomiskt våld – uttryck och konsekvenser

  • Datum: –15.00
  • Plats: Härnösand
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag om hur ekonomiskt våld kan gestalta sig och vilka konsekvenser det kan få för våldsutsatta, inte minst kopplat till möjligheten att uppnå ett stadigvarande boende för personer som utsatts för våld.

Under denna utbildningsdag kommer vi att fokusera på det ekonomiska våldet och dess konsekvenser för de som utsätts. Vi kommer också att få en bild av hur detta våld påverkat möjligheten till stadigvarande boende samt hur det ser ut i vårt län. Avslutningsvis kommer vi att kunna diskutera hur vi kan förbättra samverkan och minska utsatthet hos de som utsätts för ekonomiskt våld i Västernorrland.

Målgrupp: handläggare av ekonomiskt bistånd samt övrig personal i Västernorrland som kommer i kontakt med personer som utsatts för mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrland

Senast uppdaterad: 2024-02-07