Kvinnofridskonferens 2023

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid
  • Kontaktperson: Annika Engström
  • Konferens

Den nationella konferensen arrangeras den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Syftet med konferensen är lyfta myndigheternas arbete mot våld. Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på seminarier inom en rad olika ämnen.

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med området våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Just nu sker planeringen av konferensens innehåll och utformning. Programmet kommer att läggas ut under januari 2023. Anmälan öppnar i februari.

Konferensens webbplats hos Nationellt centrum för kvinnofrid