Prevention – makt, ledarskap och ansvar

  • Datum: –00.01
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Konferens

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till den årliga konferensen om våldsprevention.

I år planerar vi att ge förståelse i vikten av att det förebyggande arbetet i kommuner föregås av politiska beslut och resurssättning, för att på så sätt skapa hållbara strukturer och ge nyckelpersoner och eldsjälar utrymme och möjlighet att bedriva det praktiska arbetet som kan rädda liv. Vi fokuserar också särskilt på att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete, och använda båda kunskapsfälten för att förebygga mäns och killars våld.

Mer information på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats