Familjens heder före liv och frihet

  • Datum: –15.30
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Konferens

Välkommen till en heldagskonferens med grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem där främst flickor och kvinnors livsutrymme begränsas och kontrolleras för att familjens heder ska upprätthållas. För att öka upptäckt och kunna ge stöd och skydd behöver yrkesverksamma som möter barn, unga eller vuxna ökad kunskap om hur det psykiska, sexuella och fysiska våldet yttrar sig inom hederskontexten. 

Konferensen kommer bland annat att innehålla en genomgång av hur hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig men även föreläsning om kopplingen mellan heder och prostitution och särskild utsatthet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Målgrupp: yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, statliga myndighter, rättsväsendet, hälso- och sjukvård och ideella föreningar i Västmanlands län som möter barn, unga och vuxna som riskerar att utsättas eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats