Länskonferens Västmanland – våldsutövaren i fokus

  • Datum: –15.30
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Konferens

Barn, unga och vuxna som blir utsatta för våld ska alltid sättas i främsta rum och ges adekvat stöd, hjälp och skydd. Men för att få stopp på våldet och för att förhindra att våld upprepas behöver vi öka vårt fokus på våldsutövare.

Precis som våldsutsatta så finns våldsutövare överallt i samhället. Vi möter dem inom hälso- och sjukvården, BVC, socialtjänsten, skola och förskola, polisen, försäkringskassan och så vidare. Sett till antalet våldsutsatta så är det endast en liten andel av de personer som utövar våld som upptäcks, söker hjälp eller är motiverade till att ändra sitt beteende. Men med rätt förhållningssätt, bemötande och metoder ökar möjligheterna för yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med personer som utövar våld att kunna påverka, motivera och möjliggöra en beteendeförändring.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom socialtjänsten, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård inklusive tandvård, rättsväsendet, ideella föreningar, politiker och andra intresserade i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats