Tillsammans mot prostitution och människohandel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Konferens

Den 18 oktober är en dag utsedd av EU att uppmärksamma och bekämpa människohandel. Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med Göteborgs Stad och Göteborg & Co. genomför därför en konferens.

Med konferensen vill vi höja kunskapen och mobilisera ett gemensamt arbete mot prostitution och människohandel i Västra Götaland.

Konferensen planeras och genomförs i samverkan mellan flera specialistverksamheter i Göteborg Stad, idéburna organisationer och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Målgrupp: alla verksamheter som möter människor utsatta för prostitution och människohandel. Näringsverksamhet som hotell, taxi och restaurangverksamhet som riskerar att utnyttjas för att möjliggöra prostitution och sexuell exploatering av människor. Politiker, beslutsfattare och berörda myndigheter.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats