Genusmingel – tema våld och förebyggande arbete

  • Datum: –15.30
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Örebro
  • Seminarium

Välkommen till en eftermiddag där vi tar del av intressant forskning från Örebro universitet, får info om att arbeta med våld i nära relation som arbetsgivarfråga samt har workshop och Open space kring samverkansområden med utrymme att uttrycka aktuella behov och förfrågningar.

Genusmingel är ett forum vi som arbetar med eller forskar om jämställdhets- och genusfrågor i Örebro län ska få möjlighet att diskutera vilka former av samverkan och genusforskning som behöver initieras och utvecklas i ett framtida Örebro län. För att främja jämställdhet och utveckla genuskompetens krävs samverkan mellan forskning och praktik, genusmingel är en plats för att skapa förutsättningar för den samverkan. Mötet arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet.

Temat för minglet är Våld och förebyggande arbete, där vi fokuserar på hur vi i Örebro län på olika sätt arbetar med våldsförebyggande arbete: Hur kan vi ta hjälp av varandra? Vad kan vi lära av varandra? Samt hur kan vi stötta och samverka med varandra?

Målgrupp: träffen vänder sig till dig som arbetar med eller forskar om jämställdhets- och genusfrågor i Örebro län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats