Konferens: Maskulinitet i förändring – risk, risktagande och riskfaktorer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Örebro
  • Konferens

Länsstyrelsen, Region Örebro län och RF-SISU bjuder in till årets konferens i serien Maskulinitet i förändring. Detta år är målet att fördjupa våra kunskaper i maskulinitet i relation till risk, risktagande och riskfaktorer.

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete med särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och RF-SISU Örebro län.

Mer information om konferensen samt anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats