Våld i ungas partnerrelation

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Utbildning

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en utbildning i FREDA – kortfrågor.

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i ungas partnerrelation samt socialtjänstens ansvar för målgruppen. Målsättningen är även att deltagarna får kunskap kring att fråga om våld med stöd av FREDA – kortfrågor.

Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till egen dator. 

Utbildningen omfattar 2 utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för Länsstyrelsens regionala uppdrag.

Målgrupp: Utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats