Kunskapshöjande dag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Temadag

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet är att ge en inblick i den handel med människokroppen som dagligen sker runt om i Sverige. En handel som sker i det dolda i vår närhet.

Bland annat kommer vi att få lyssna till Simon Häggström, som utifrån sitt författarskap och med sina erfarenheter som polis kommer att berätta om den verklighet som är vardag för många men som få har en inblick i.

Målgrupp: Yrkesverksamma och politiker som i sin roll kan möta individer i prostitution och/eller verkar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive prostitution och människohandel.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats