En vecka fri från våld – Östergötland

  • Datum:
  • Plats: Digitalt och på plats
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Temadag

Under vecka 47 uppmärksammas den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld i Östergötlands län.

2022 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och under veckan sker aktiviteter såväl nationellt som lokalt. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Som ett led i det regionala arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor kommer Länsstyrelsen Östergötland att samla de initiativ och insatser som genomförs i länet. Att samla aktiviteter i ett gemensamt program syftar till att sprida, tillgängliggöra och erbjuda allmänheten en överblick över de aktiviteter som sker i anslutning till veckan.

Mer information på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats