Lansering: webbstöd för lärosäten

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är numera en obligatorisk del i en rad utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. Fredag 27 januari 2023 hålls ett webbsänt lanseringsseminarium om det nya webbstödet för lärosäten.

Det webbsända lanseringsseminariet riktar sig till dig som är universitets- och högskolelärare samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet. Seminariet ges inom ramen för projektet att skapa ett kunskapsstöd för universitet och högskolor. Under seminariet presentas aktuell forskning och nya rapporter kring examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Mer information och anmälan till lanseringsseminariet 

Webbstöd för lärosäten