Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –15.30
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Brottsoffermyndigheten
  • Temadag

Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om hedersrelaterat våld och förtryck för att sprida information och kunskap om såväl forskning som den lagstiftning och det praktiska arbete som sker i Sverige för att motverka och förebygga hedersrelaterad brottslighet.

Temadagen kommer att bestå av föreläsningar om forskning, lagstiftning, praktiskt arbete och bemötande och dagen kommer att fyllas av föreläsare från både myndigheter, forskningsområdet och civilsamhället.

Syftet med temadagen är att sprida information och kunskap för att ge dig som yrkesverksam, som möter utsatta personer och barn och unga som riskerar att utsättas, verktyg för att kunna göra skillnad för de människor som utsätts för hedersrelaterad brottslighet.

Mer information och anmälan på Brottsoffermyndighetens webbplats