Stadigvarande boende för våldsutsatta – mer än bara tak över huvudet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten
  • Konferens

Vad kan kommuner och andra aktörer göra för att hjälpa våldsutsatta och deras barn till stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende? Välkommen till en digital halvdagskonferens om att säkra stadigvarande boende för våldsutsatta.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Kartläggningen visar vilka utmaningar kommunerna möter och hur det drabbar de våldsutsatta samt beskriver vilka behov som behöver mötas för att fler våldsutsatta ska kunna ta nästa steg till ett stadigvarande boende och ett liv fritt från alla former av våld. 

Denna digitala halvdagskonferens utgår ifrån resultaten i kartläggningen. Du kommer få ta del av kunskap och lärande exempel från från forskare och praktiker, samt diskussioner om hur arbetet kan utvecklas vidare av aktörer på både nationell och regional nivå. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats