Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Skåne
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Målgrupp för utbildningen är personer som arbetar strategiskt med frågor som rör barn i kommuner, Region Skåne, andra offentliga aktörer samt idéburen sektor. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet, bör du ha diskuterat med din närmaste chef före ansökan om plats.

Utbildningstillfällena är följande datum: 13 februari, 11 maj, 14 september och 7 december. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats