Att möta och motivera våldsutövare till behandling (tillfälle 4)

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Stockholm
  • Utbildning

Länsstyrelsen Stockholm bjuder in personal inom socialtjänsten till kursen ”Att möta och motivera våldsutövare till behandling”, som ger en övergripande kunskap om våldets mekanismer samt hur motivationsarbete med våldsutövare kan användas i praktiken.

Kursdeltagarna ska få ökad kunskap om hur man kan upptäcka och motivera personer som utövar våld i nära relationer till behandling. Syftet är också att få en övergripande kunskap om våldets mekanismer och hur motivationsarbete med våldsutövare går till.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personal inom socialtjänsten i Stockholms län som inom sin verksamhet möter personer som utövar våld i nära relationer och har möjlighet att informera om och motivera till behandling.

Exempel på personal är: socialsekreterare, samordnare, familjebehandlare, föräldrastödjare, kuratorer samt andra professionella som kommer i kontakt med personer som utövar våld i nära relationer och önskar ökad kunskap inom området.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07