Att hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Föreläsning

Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck och hur kan yrkesverksamma bli bättre på att identifiera och möta personer som är utsatta? Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) föreläser om samtal och bemötande av personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Yrkesverksamma får konkreta verktyg att använda i samtal och bemötande av vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Med större kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kan yrkesverksamma, personal inom skola, ideella organisationer, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvård, politiker och andra bättre identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden. Utbildningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom.

Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07