Hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Datum: –11.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västmanland
  • Föreläsning

En föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck bland individer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningen kommer ge en grundläggande förståelse av hedersbegreppet och målgruppens särskilda sårbarhetsfaktorer.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar även personer med funktionsnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en familj med hederstänkande utsätts också av begränsningar och kontroll. Framför allt handlar det om kvinnors sexualitet. Men förtrycket och våldet är annorlunda och får andra konsekvenser.

Föreläsningen är särskilt utformad för att lyfta specifika sårbarhetsfaktorer för personer med intellektuell funktionsnedsättning som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp: Yrkesverksamma och civilsamhälle som möter utsatta vuxna och arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats